Meridiány

 

Meridiány byly postupně objevovány před více než 3000 lety důmyslnou prací léčitelů, meditujících adeptů taoistických praktik. Průběh meridiánů se během vývoje v podstatě nezměnil a věda si právě začíná uvědomovat léčebný význam těchto toků energie. 

Meridiány jsou kanály energie, řeky tekoucí převážně po povrchu lidského těla. Každý meridián je velmi úzce spojen s orgány, tkáněmi, strukturami a funkcemi organismu. Těmito řekami teče čchi, což se obvykle překládá jako energie. Čchi je životní síla v nás, jež se projevuje nejrůznějším způsobem - ryze fyzicky, ale též psichycky i duševně. Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energie těla, a proto již tam může být nemoc léčena. Poznáváme 12 energetických drah párových + 2 řídící nepárové dráhy. Čištěním a stimulací těchto drah se nám může výrazně zlepšit zdraví a posílit životní energie.


DRÁHA PLIC

 • Hlavní funkcí plic je zajistit rytmické proudění vzduchu do těla a ven z tohoto důvodu hrají plíce ústřední roli v určování množství energie, které máme v průběhu života k dispozici.
 • Na tělesné úrovni jsou typickými nerovnováhami plic kožní postižení, nachlazení a bolesti v krku.
 • Plíce zajišťují ochranu energetického pole. Wej čchi (neboli ochranná čchi) je řízena plícemi a zajišťuje ochranu před celou škálou škodlivých faktorů prostředí. Patří k nim viry, emoce, bakterie, vlhko , záření a myšlenky. Plíce jsou proto nezbytným předpokladem řádné funkce imunitního systému.

DRÁHA TLUSTÉHO STŘEVA

 • Prvořadou funkcí tlustého střeva je čistit energetické pole těla, jehož pronikavá krása je zajišťována vylučováním odpadních produktů.
 • Jako tělesný orgán odstraňuje z těla nepotřebné látky, ale zároveň pročišťuje celé energetické pole od zbytků odpadu.
 • Tlusté střevo je nenahraditelné při zajišťování nepřetržité a rytmické obnovy těla.
 • Rovnováha v množství, složení a časovém rozvržení vylučování odpadních látek je podmínkou dostatečné výkonosti fyziologických funkcí.
 • Nejzřetelnější a nejčastější poruchou je zácpa, při níž zadržujeme energii, látky,vzpomínky a podobně.
 • Nebo se situace změní ve smyslu přehnaného vylučování a odstraňování toho, co ve skutečnosti pro dobrý pocit zdraví a pohody potřebujeme.

DRÁHA ŽALUDKU

 • Žaludek umožňuje přijímat výživu, potravu a zkušenosti. Dává nám schopnost žít plným životem, vnitřním bohatstvím toho kým jsme.
 • Jako Země rotuje kolem své osy a obíhá kolem Slunce, čímž nám dává rytmickým střídáním ročních dob své plody, tak nás žaludek vybavuje moudrostí velkodušností a vděčností.
 • Otáčivý rytmus v sobě skrývá dynamiku dávání a přijímání, tajemství skutečnosti, že vše co dáme se nám v hojnosti vrátí.
 • Narušení tohoto rytmu se může zvrtnout v bolestný boj, v němž se dávané a brané poměřuje s podlou precizností. Tělesně se to projeví sevřením v oblasti břicha a celé dráhy žaludku a změnami struktury svalů a svalové hmoty. Svaly ztrácejí svůj objem a mění se v šlachovité nic, nebo v ochablé, plandavé plácačky.

DRÁHA SLEZINY

 • Meridián sleziny nás obdařuje schopností hladkého a rytmického pohybu v tělesném i duchovním smyslu.
 • Je zodpovědný za transport živin získaných potravou do všech částí těla, je vířivým tancem energetického pole, udržujícím jeho harmonii a rovnováhu.
 • Nejčastějším problémem dráhy sleziny je bezradnost a netečnost.
 • Snadnost pohybu, nad nímž slezina bdí, je patrná ve vitalitě svalů a v pohybu končetin.
 • Pomalý, líně se usazující pohyb a uvadající hybná energie vedou k nerovnováze v dráze sleziny, z níž plyne apatie a tupá nečinnost.

DRÁHA SRDCE

 • Srdce je centrem našeho bytí. Je ohniskem pohybu ostatních meridiánů, čímž jim dává možnost, aby si samy zajišťovaly vlastní koordinaci.
 • Srdce lze přirovnat k panovníkovi, jenž vládne z pověření samotného Boha.
 • Výhodou je nevtíravá přítomnost v celém energetickém poli či zemi, což zajišťuje, že všechny stránky jednoty těla, duše a ducha jsou obdarovávány milostmi, které srdce dostává přímo z nebes.
 • Srdce si svou tichou vládu zajišťuje zářností své pouhé přítomnosti.
 • Ztratí-li svou tichost, narůstá úzkost. Srdce pak pozbývá svůj vlastní klid a možnost aktivně řídit orgány a meridiány.
 • V extrémních případech může nerovnováha v energie srdce vést k probuzení vnitřního tyrana, který brání meridiánům vykonávat jejich funkci.
 • Vyrovnanost energie v srdci však přináší charizma a tiché splynutí s ostatními. Je to jiskra v očích, která prozrazuje vášnivou touhu po životě a věčný plamen ducha.

DRÁHA TENKÉHO STŘEVA

 • Tenké střevo svou rozlišovací funkcí zajišťuje,že se k duši,tělu a duchu dostanou pouze přiměřeně čisté látky.
 • Rozlišování spočívá ve filtrací jevů a zkušeností na jejich cestě k nejvnitřnějšímu jádru bytosti, oddělování a třídění toho,co nám slouží a co je zbytečné.
 • Je-li tato funkce vyvážená je uvolněnou radostí z toho, že je všechno na svém místě a společně se pozvedá.
 • Je-li narušena, nejsme schopni rozeznat elixír od jedu, přátele od nepřátel.
 • Na tělesné úrovni se rozlišování uskutečňuje oddělováním živin v tenkém střevě.

DRÁHA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

 • Dráha močového měchýře je zodpovědná za rezervy, za rytmickou výměnu tekutin v celém energetickém poli a celkové zavlažování tkání, mysli a ducha.
 • Tělesná postižení typu otoků, inkontinence, dehydratace či zánětu močového měchýře mají své protějšky i v psychice, připodobňované výrazy jako VYPRAHLOST nebo PŘEHLCENÍ.
 • Při nerovnováze dráhy močového měchýře jsou naše energetické rezervy ohroženy téměř na existenční úrovni a vyvstává otázka, zda máme sílu pokračovat.
 • Noční můrou, v níž může toto ohrožení přerůst, je sžíravý a paranoidní strach o život, takže ve své vyprahlosti začínáme zběsile hledat kapičku osvěžení a energie.
 • Vodu však aktivně zadržet nedokážeme, doslova nám protéká mezi prsty.
 • Musíme tedy plně důvěřovat a cele se odevzdat, abychom ze sebe vytvořili nádobu, kalich, který živou vodu uchová.
 • Po vyschlé, tvrdé, rozpukané půdě prudký déšť klouže a odtéká pryč a my se musíme odevzdat a nakypřit, abychom byly schopni ve svém energetickém poli tento zdroj udržet.

DRÁHA LEDVIN

 • Nejdůležitější funkcí v jednotném celku těla, duše a ducha je působit jako zásobárna energie zděděné po předcích, jež řídí vývoj ve všech životních obdobích.
 • Tuto energii nám předávají přímo rodiče a obsahuje též tajemství osudu, která jsou přítomna při početí i v převtělení.
 • Jsou po celý život obsažena v síti ledvin a čekají na odhalení v podobě pokladu toho, kým jsme.
 • Ledviny jsou pokladnice moudrosti, bez níž nepoznáme co je v životě důležité a čemu máme věnovat energii a přitom si důsledně zachovali autentičnost své osobnosti.
 • Body dráhy ledvin na hrudníku patří k nejdůležitějším na celém těle.
 • Všichni se občas zabýváme otázkami štěstí, smyslu života a toužíme vědět kdo vlastně jsme.
 • Odpovědi na tyto otázky jsou v náznacích obsaženy právě v bodech dráhy ledvin a hrudníku.
 • Hlavní energetická centra na hrudníku jsou ta srdeční.
 • Dráha ledvin procházející krajinou srdce způsobuje interakci mezi prvkem vody a ohně. Jedná se o interakci protikladů, alchymistické spojení.
 • Energie ledvin je spojena s emocemi provázejícími strach a odvahu, které posilují schopnost orientovat se v prostředí.

DRÁHA OSRDEČNÍKU (OBAL SRDCE)

 • Vychází z ní radost a štěstí. Úkolem dráhy je chránit a zastupovat srdce.
 • V jednotě těla, duše a ducha působí jako vrátný krevního oběhu a intimity.
 • Když je nám teplo, máme radost a jsme veselí, je osrdečník právě ve službě.
 • Světlo a teplo, které osrdečník produkuje, nás vybavuje přispůsobivostí, jež umožňuje zdolávat nevyhnutelné potíže a přezíravé vztahy a pěstovat přátelství která podporují věrnost srdce.
 • Při nerovnováze dráhy osrdečníku se můžeme cítit zranitelní citově i tělesně, jako by byla hrudní stěna průsvitná a náš vnitřní svět se odhalil cizím očím.
 • Dalším projevem narušení dráhy osrdečníku je situace kdy hrudní stěna ztuhne začneme nesprávně posuzovat, začneme si kolem sebe stavět zdi, uzavřeme se vůči okolnímu světu a co je horší, sami sobě.
 • Dobře plynoucí tok energie v osrdečníku nám pomůže uvolnit křečovité napětí v prsou. Dále nám přináší lásku erotickou a sexuální, napovídá správný směr, jímž se ve vlastní sexuální krajině vydat.

DRÁHA TROJITÉHO ZÁŘIČE

 • Úkolem dráhy tří zářičů je regulovat vnitřní prostředí organizmu, aby měli všechny orgány optimální podmínky pro vykonávání svých funkcí.
 • V systému drah je zcela unikátní, protože nemá mezi vnitřními orgány žádný zřejmý protějšek, ale zastává funkci v energetickém poli.
 • Řídí též vztahy mezi všemi ostatními meridiány a orgány.
 • Jestliže se tato dráha dostane do nerovnováhy, měníme často názory a nejsme často schopni udržet ani ty nejnutnější podmínky pro vztahy.
 • V mžiku přecházíme ze stavu divoké vášně do stavu chladné uzavřenosti a nejsme schopni naslouchat vnitřním podnětům jak se chovat k ostatním.

DRÁHA ŽLUČNÍKU

 • Žlučník je ráznou odvahou vykročit do světa. V těle se manifestuje šlachami a vazy. Je naprosto nezbytné, aby šlachy a vazy byly velmi dobře hydratované a pružné. Musejí mít řádné napětí a elasticitu, aby vykonávaly svou funkci spolehlivě a bez poranění. Elastické napětí vaziva je v pravém slova smyslu vyjádřeno pružností, švihem a bezprostředností, jak tělesně při pohybu, tak i mentálně při rozhodování.
 • Dráha žlučníku řídí vytváření zásob a sekreci žluče. Je-li tato činnost nedostatečná, výkonnost skladování a vyměšování se naruší a je stíženo trávení, které je provázeno nevolností a říháním.
 • Výzvou pro žlučník je schopnost udržet v rovnováze přílišnou a nedostatečnou rozhodnost.
 • Jsme-li nerozhodní, jsme schřadlí a schoulení, omlouváme se, když nám někdo šlápne na nohu, hlasu chybí zvučnost, takže nás není slyšet.
 • Neprůbojnost se v orientální medicíně chápe jako typický důsledek slabého žlučníku.

DRÁHA JATER

 • Meridián jater je tradičně považován za vojevůdce, bojovnou sílu určenou k obraně hranic a cest.
 • Je-li v nerovnováze, tok energie se zpomalí či omezí, jelikož přestávají pulzovat zdravé návaly vášně.
 • Hněv je-li vyjádřený a vyvážený, neškodí ani nám ani druhým. Je stvrzením toho, že dobře víme kdo jsme.
 • Je-li energie jater potlačena, stáhne se a zauzlí, což zarazí její pohyblivý rytmus a buď udusí její hybnou sílu, nebo překroutí její výraz.
 • Pokud není tok energie v dráze jater dostupný, pak činnost střední části břicha ustrne a kanály, které by měli být volně průchoné se zauzlují, což se projevuje tělesně bolestmi a roztažením střev a emočně hněvem, frustrací a vztekem.
 • Jestliže se játra potýkají s potížemi, bývá to provázeno silnou a bolestivou menstruací, neboť játra jsou zásobárnou krve a její snadný tok je nezbytnou podmínkou zdravé menstruace.
 • Obdobně slabá a zauzlovaná energie jater vede k impotenci a nedostatku vášně.
 • Panuje-li rovnováha, pak sebevědomá kontrola jater zajistí bezproblémové proudění energie celým tělem,protože vyšlapané cesty jsou čisté a volné.
 • Játra jsou bojovníkem a snílkem, rozhýbaným kotoučem svobody. Jsou vrcholným stratégem odvahy a načasování, který vyhrává hru ještě dřív, než začala. Jsou ztělesněním šamana v nás.

DRÁHA POČETÍ

 • Dráha početí není vlastně dráha, ale kanál. Během embryonálního vývoje vzniká dřív, než 12 hlavních drah. Patří k celkem k osmi zvláštním kanálům, jimž proudí energie, kterou získáváme z vesmíru, od předků a jejích duší, nikoli z každodenního zpracování potravy vzduchu a tekutin.
 • Dráha početí je hluboce spojena s dělohou a pohlavními orgány a posiluje všechny funkce související s plodností a reprodukcí. Nesouvisí pouze s početím a porodem, ale též s rozením vášní a životních představ.
 • Požadavky a problémy, s nimiž se potýkáme při vyčerpání dráhy početí, jsou únava a deprese z opuštění, ztráta kontaktu se zdrojem toho, kým jsme a odkud pocházíme.

ŘÍDÍCÍ DRÁHA

 • Je mořem jangových drah. Je zdrojem aktivní síly. Je doslova naší páteří.
 • Kanál svou cestu začíná na kostrči. Princip tohoto počátku trefně vyjadřuje občasný pocit, že potřebujeme kopnout do zadku, když ochabuje naše životní odhodlání.
 • Aktivní princip se rozvíjí po celé dráze a zasahuje též do všech vnitřních orgánů.
 • Body řídící dráhy se v praxi používají k léčbě postižení páteře, mozku a psychických poruch, ke zklidnění mánie a celkového chaosu v organismu.
 • Je-li však řídící dráha v rovnováze přenáší esenci jangu přes hlavu až k obličeji a ústům, v nichž můžeme mezeru mezi řídící dráhou a dráhou početí překlenout jazykem při meditaci: nádech - jazyk se přimkne k patru, výdech - jazyk přitiskneme k dolním zubům.
 • Přemisťováním jinu a jangu tohoto typu je obdobné spojení jinu a jangu, k němuž dochází při pohlavním styku, kdy se proti chůdné síly těchto kanálů vyrovnávají.
 • Řídící dráha je jádrem naší energetické struktury a musí zůstat volná, neboť je hlavním ukazatelem směru, jímž se v životě vydáme.