BIO

 


Jak poznám bio ?


Každá potravina nesoucí slovo 'BIO' musí být označena kódem organizace, která provedla kontrolu dodržování podmínek pro biopotraviny a může být označena i logem pro biopotraviny.


Biopotraviny kontrolované českými kontrolními orgány nesou kód jedné z kontrolních organizací a logo, tzv. biozebru. Toto označení je pro spotřebitele zárukou, že potravina splnila všechny podmínky evropského i českého zákona o ekologickém zemědělství a byla zkontrolována jednou ze tří kontrolních organizací, které jsou pověřeny Ministerstvem zemědělství České republiky tento certifikát udělovat.


PŘEDNOSTI BIOPOTRAVIN :


1. ekofarmáři nepoužívají umělá hnojiva a pesticidy

V současné době se v České republice smí používat 300 druhů pesticidů; ekologické zemědělství naopak použití syntetických pesticidů zakazuje. Biopotraviny tak oproti potravinám konvenčním obsahují mizivé množství těchto látek (až 700 krát méně, k minimální kontaminaci z okolního prostředí může docházet). Povoleny jsou pouze přírodní prostředky jako včelí vosk nebo éterické oleje.


2. chovaná zvířata žijí v přirozených podmínkách

Zvířata jsou chována v důstojných podmínkách, které více odpovídají jejich přirozeným potřebám - všechna zvířata mají výběh, slepice mohou snášet vejce do hnízda, prasata mohou rýt, selatům nejsou usekávány ocásky.


3. biopotraviny neobsahují GMO

Použití geneticky modifikovaných organizmů, jejichž vliv na lidský organizmus zatím neumíme z dlouhodobého hlediska posoudit, je v ekologickém zemědělství zakázáno.


4. biopotraviny neobsahují syntetické přídatné látky

V EU je v současnosti povoleno několik stovek potravinářských aditiv. Patří k nim barviva, konzervanty, stabilizátory, látky protispékavé a protihrudkující atd. Některé z nich mohou mít negativní účinky na zdraví. Pro výrobu biopotravin je možné použít jen velmi úzký okruh látek, které navíc musejí být zcela přírodní.


5. biopotraviny jsou výživnější

Biozelenina má podle studií vyšší obsah vlákniny, minerálních látek a vitaminů. Například vitaminu C má o 27 % více, hořčíku o 29 % více, železa o 21 % více než zelenina konvenční.


6. ekologické zemědělství neškodí okolní přírodě

Intenzívní zemědělství způsobuje silnou erozi půdy. Rozoráním mezí, odlesněním krajiny a vysoušením bažin ztratily volně žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště. V některých oblastech zmizelo přes 70% ptactva. Nic z toho se v ekologickém zemědělství neděje.


7. ekologičtí zemědělci jsou přísně kontrolováni

Všichni ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin jsou minimálně jednou ročně kontrolováni nezávislými kontrolními institucemi. Standardy ekologického zemědělství jsou ukotveny v evropské legislativě. Označení BIO je chráněno zákonem.


8. biopotraviny chutnají opravdověji

Bioovoce a biozelenina obsahují méně vody a více sušiny a přirozených aromatických látek, takže mají mnohdy lepší a zejména autentičtější chuť. Koneckonců - ochutnejte sami!


Zdravé bio

Biopotraviny jsou pěstovány s ohledem k přírodě a lidskému zdraví. To však neznamená, že každá biopotravina je zdravá. Vepřový bůček je zdrojem nezdravého cholesterolu, ať už je bůčkem konvenčním nebo bio. V biokvalitě lze zakoupit i méně zdravé či vyložené nezdravé výrobky (kofein, alkohol, cigarety), to však jejich škodlivost nesnižuje. S biocigaretami si zaděláváme na rakovinu úplně stejně, jako s těmi 'nebio'.